AVERSIIVISanontaa 'varhaiset vaikutukset' käytetään tavallisimmin käyttäytymisen ehdollistamisen yhteydessä. Varhaiset kokemukset saavat kuitenkin aikaan paljon enemmän kuin käyttäytymiskaavojen ehdollistamisen. Na vaikuttavat myös syvästi ja pysyvästi elimistön kaikkiin fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin elämän kaikissa vaiheissa. Monenlaisilla eläimillä suoritetut kokeet ja ihmiselämästä tehdyt havainnot ovat paljastaneet, etteivät varhaiset vaikutukset kohdistu ainoastaan oppimiskykyyn, käyttäytymiskaavoihin ja tunnepohjaisiin reaktioihin vaan myös alkuperäiseen kasvunopeuteen, aikuisen lopulliseen kokoon, ravinnon tarpeeseen, aineenvaihduntaan ja erilaisten stressin muotojen vastustuskykyyn. Lyhyesti sanoen varhaiset vaikutukset ovat jättäneet pysyvän jälkensä useimpiin fysiologisiin yhtä hyvin kuin henkisiinkiin ominaisuuksiin. Mitä täydellisemmin biologinen järjestelmä on järjestäytynyt, sitä vaikeammaksi tulee sen uudelleenjärjestäminen. Tämä pitää paikkansa koskipa se sitten erilaistuvaa alkiota tai yhdentyvää mutkikasta käyttäytymistapaa. Aikaisempi järjestäytyminen ehkäisee uudellenjärjestäytymisen.

Muutamia vuosia sitten suoritettiin koe risteyttämällä shetlanninponi ja paljon suurempi roteva työhevonen. Shetlanninponien synnyttämien varsojen syntymäpaino silloin, kun isänä oli tyhevonen, vastasi puhtaiden shetlanninponivarsojen painoa. Kääntäen, kun emänä oli työhevonen ja isänä poni, vastasi varsojen syntymäpaino puhdasrotuisten työhevosvarsojen painoa. Siihen, missä määrin kohdunsisäistä kasvua tapahtui, vaikutti ratkaisevasti jokin tamman elimistön säätelymekanismi. On todisteita siitä, että ihmislajilla samoin kuin eläimilläkin se, missä määrin äidin säätelymekanismi rajoittaa kohdunsisäistä kasvua, heijastaa äidin itsensä sikiönä kokeman vastaavan rajoituksen määrää. Kasvun säätelyn prosessi voi siten ulottua useihin sukupolviin.

Monet muunlaiset kokeet ovat todistaneet, että varhaisten vaikutusten seurauksena olevat muutokset eläinten fyysisissä ominaisuuksiaa ovat pysyviä. Seuraavassa on vain muutamia niistä monista tekijöistä, joita sellaisissa kokeissa on käsitelty: ravitsemus, tartunta, lämpötila, kosteus, vangittuna pitäminen, tungos tai eristäminen, ärsykkeiden vaihtelevuus ja voimakkuus. Kaikkien näiden ympäristötekijöiden on huomattu vaikuttavan poikasen kehitykseen tavalla, joka heijastuu vielä täysikasvuisessa, tapahtuipa se sitten epäsuorasti emon välityksellä raskauden kestäessä tai kohdistumalla suoraan poikaseen pian syntymän jälkeen.

Tällaisten kokeiden paljastamia hämmästyttäviä seikkoja on se, että melkein minkälainen poikaseen heti syntymän jälkeen kohdistuva ärsyke tahansa vaikuttaa myöhempään kasvunopeuteen sekä stressin vastustuskykyyn. Päivittäisellä käsittelyllä, kylmässä pitämisellä ja monen muun kaltaisilla ärsykkeillä voi siten olla suotuisia tai epäsuotuisia seurauksia. Poikasen sisäeritystoiminnan aktivoiminen sekä äidin käytöksessä jälkeläistään kohtaan tapahtuvat muutokset ovat niitä monia makanismeja, joiden avulla kasvuun ja vastustuskykyyn kohdistuvia vaikutuksia on pyritty selittämään...

...jatkuu kirjassani

ilu mfg