Tabula rasaEvolutionaarinen epistemologia. Kaikilla elävillä olioilla on geneettisiä taipumuksia eli synnynnäisiä odotuksia siitä maailmasta, jossa ne tulevat elämään. Tohvelieläin "tietää" että siellä missä on hiilidioksidia, on myös niitä bakteereja, joita se käyttää hyväkseen. Kala odottaa pääsevänsä veteen, apinanpoikanen odottaa saavansa pehmeän hoitajan ja ihmisen geneettiseen rakenteeseen kuuluu odotus siitä, että saa kasvaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kulttuurissa.

Odotusten ei välttämättä tarvitse olla täsmälleen oikeita. Riittää että ne ovat sen verran oikeita, että niillä tulee toimeen ympäristössä. Punkin joka tarvitsee nisäkäsverta, maailmankuvan kaksi tärkeintä piirrettä ovat voihapon tuoksu ja ympäristön kohonnut lämpötila. Nämä geneettiset dispositiot, odotukset ympäristöstä, ovat sitä, mitä Kant ja Lorenz kutsuivat aprioriseksi. Ne ovat lajikehityksen aikana muodostuneet valinnan kautta sopeuttaen lajia ympäritöönsä.

...jatkuu kirjassani

ilu mfg