OCEANS OF TIME



Tutkimukseni vaativat yhä ehdottomammin, että neurootikkojen analyysin on perin juurin selvitettävä myös potilaan pentuvaiheen tapahtumia. Vain tutkimalla perusteellisesti synnynnäisen viettirakenteen ensi ilmauksia ja kokemusten vaikutuksia voidaan päästä selville myöhemmin ilmenevän neuroosin ponninvoimasta ja välttyä erehdyksiltä, joihin kypsyyajan uudet muodosteet ja kerrostumat muutoin viekoittelisivat. Tällä ei ole pelkästään teoriaan sitoutuvaa merkitystä, se on myös käytännössä tärkeä. Varhaisvaiheen analyysi on pitkällinen ja työläs. Edelleen se vie hämärille alueille, mistä tienviittoja yhä puuttuu. Olenpa siksi sitä mieltä, ettei analyytikoiden lähimpinä vuosikymmeninä ainakaan tarvitse pelätä, että heidän työskentelynsä pääsisi mekanisoitumaan ja siten menettämään kiinnostusta. Tulevaisuus kangastelee edessämme rannattoman avarana - oceans of time...

...jatkuu kirjassani

ilu mfg