KommunikointiEtologisena terminä signaali tarkoittaa myös muiden aistien kuin näön välityksellä yksilöltä toiselle siirtyvää tietoa. Signaalien avulla tapahtuvaa yksilöiden välistä vuorovaikutusta kutsutaan kommunikoinniksi. Signaali voi muuttaa toisen yksilön käyttäytymistä heti ja selvästi, hitaammin ja vähän, vasta jonkin ajan kuluttua tai vain aika ajoin. Myös toisen yksilön pelkkä läsnäolo voi vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, mutta tällainen vaikuttaminen ei sisälly kommunikoinnin käsitteeseen. -Visuaaliset signaalit -Äänisignaalit -Kemialliset signaalit Etologian klassinen näkemys signaalien evoluutiosta ja kommunikoinnin merkityksestä korostaa yksilöidenvälistä yhteistoimintaa. Uudempi, geenien itsekkyyteen pohjautuva näkemys selittää signaalien olevan keskenään kilpailevien yksilöiden keinoja, joilla ne kontroloivat toisten yksilöiden käyttäytymistä omaksi hyväkseen...

...jatkuu kirjassani

ilu mfg