HermostoEläin liikkuu yleensä tietty pää edellä, ja tähän liikkeen suuntaiseen päähän ovat kehittyneet tärkeimmät aistimet ja tietoa käsittelevät hermokeskukset eli aivot. Jo eräillä selkärangattomilla kuten niveljalkaisilla ja nilviäisillä sekä aistimet että hermosto ovat pitkälle erilaistuneet. Selkärankaisten hermosto jaetaan keskushermostoon, johon kuuluvat aivot ja selkäydin, sekä ääreishermostoon, jonka muodostavat aivoista ja selkäytimestä lähtevät hermot. Keskus- ja ääreishermostoa kutsutaan somaattiseksi hermostoksi. Se käsittelee aistimista tulevaa tietoa ja synnyttää hermoimpulsseja lihastoimintoja ja muuta käyttäytymistä varten...

...jatkuu kirjassani

ilu mfg