Geneettiset ohjelmatNäemme, miten ympäristö vaikuttaa saman lajin ja eri lajien käyttäytymiseen. Herää kysymys, kuinka suuri osa käyttäytymisestä on perimän, geenien, määräämää. Onko mahdollista muuttaa geneettisesti määräytynyttä käyttäytmistä?

Puhutaan genotyypistä ja fenotyypistä. Genotyyppi on yksilön geneettinen rakenne; fenotyyppi eli ilmiasu on yksilön ominaisuuksien ilmentymä, joka syntyy genotyypin ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Suljettuja geneettisiä ohjelmia tavataan alemmilla eläimillä, jotka eivät ole hyviä oppimaan, tai lyhyen aikaa elävillä eläimillä, jotka eivät ehdi oppia.

Leimautuminen on esimerkki avoimesta geneettisestä ohjelmasta. Joidenkin lintujen poikasilla on herkkä jakso heti kuoriutumisen jälkeen. Tällöin ne seuraavat mitä tahansa esinettä, joka liikkuu. Tavllisesti liikkuva esine on emo, mutta kokeissa esim. hanhet ovat alkaneet seurata muitakin esineitä. Herkkä jakso vaikuttaa myös parinmuodostuskäyttäytymiseen, kun hanhi on täysikasvuinen. Hanhien parinmuodostuskäyttäytyminen on geneettisesti ohjattu, mutta tietyissä oloissa voi ympäristö vaikuttaa siihen. Tällöinkin havaitaan avoin geneettinen ohjelma.

...jatkuu kirjassani

ilu mfg