Dollon lakiDollon lain mukaan evoluutio on palautumaton. Kaksi yksittäistä mutaatiota voi helpostikin kumota toisensa, jolloin tilanne palaa entiselleen. Koska mutaatioita kuitenkin on paljon, mahdollisten evoluutiopolkujen määrä kasvaa niin suunnattomaksi, että kahden eri polun päätyminen geenien hyperavaruuden samaan pisteeseen on käytännössä lähes mahdoton.

...jatkuu kirjassani

ilu mfg