DNATämä kielen solmuun paneva sana desoksiribonukleiinihappo on biologian peruskäsitteitä. Siitä käytetään lyhennettä DNA. (desoxyribonucleic acid.). Se on aine, jossa lukuisat niin kutsutut nukleotidit ovat liittyneet yhteen. Kunkin nukleotidin aineksina puolestaan on yksi typpipitoinen puriini- tai pyrimidiiniemäs, eräs sokerilaji ja fosforihappo. Deoksiribonukleiinihappoihin sisältyvät perinnölliset ominaisuudet.

...jatkuu kirjassani

ilu mfg