AVERSIIVIMelkein kaikki elolliset olennot toimivat vapautuakseen haitallisista yhteyksistä. Eräänlainen vapaus saavutetaan niiden melko yksinkertaisetn käyttäytymistapojen avulla, joita kutsutaan reflekseiksi. Ehdollistamalla voidaan samankaltainen käyttäytyminen saavuttaa uusiin, ennestään tuntemattomiin seikkoihin, joilla ei ole voinut olla mitään osuutta kehityksessä. Ne ovat käyttäytymismuotoja, jotka ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi pyrittäessä välttämään erilaisia yksilöön ja koko lajiin kohdistuvia vaaroja.
Tärkeämpää on se käyttäytyminen, joka heikentää haitallisia ärsykkeitä toisella tavalla. Sitä ei saavuteta ehdollistettuna refleksinä vaan tuloksena toisenlaisesta prosessista, jota kutsutaan operatiiviseksi ehdollistamiseksi. Kun käyttäytymistavalla on tietynlainen seuraus, on todennäköisempää että se toistuu, ja näin vaikuttavaa seurausta kutsutaan vahvistajaksi. Esimerkiksi ruoka on vahvistaja nälkäiselle orgasmille; jokainen sen teko, jota seuraa ruoan saaminen, toistuu yhä todennäköisemmin aina silloin kun orgasmilla on nälkä. Joitakin ärsykkeitä kutsutaan negatiivisiksi vahvistajiksi; jokainen reaktio, joka vähentää tällaisen ärsykkeen vaikutusta, tai sammuttaa sen, jää yhä todennäköisemmin ilmaantumatta kun sama ärsyke seuraavan kerran esiintyy.
Negatiivisia vahvistajia kutsutaan aversiivisiksi, vastenmielisiksi, siinä mielessä että organismit välttävät niitä. Aversiivinen tarkoittaa erkanemista jostain paikallisessa mielessä. Olennaista tässä on aikasuhde...

...jatkuu kirjassani

ilu mfg