AivotAivot eivät ilmeisesti toimi digitaalisen tietokoneen tavoin. Mielenkiintoinen vaihtoehto on ns assosiatiivisen muistin teoria. Siinä oppiva koneisto kehittää omia paljon käyttämiään kytkentöjään vahvistamalla yhteyksiä joita käytetään paljon ja ajattelun logiikka assosioituu niihin. Näinollen aivoissa ei välttämättä olekaan koodattuna ohjeita tiettyihin käyttäytymis- tapoihin, vaan ohjeet käyttäytyä tavalla, johon aistien käyttäminen ja siis pohjimmiltaan ympäristöärsykkeet vievät. Perinnöllisyyden ja ympäristövaikutusten rajat hämärtyvät pitkälti, mutta eivät kokonaan.

...jatkuu kirjassani

ilu mfg