NARTTULINJA on kaiken koiranjalostuksen
pohja ja kaikkien vakavasti kasvatustyöhön
suhtautuvien kasvattajien tavoite!
Esittelen seuraavassa KENNEL REIKON
LINJOJA